Pravidla soutěže s Muuto 10 let

Pravidla soutěže „Slavte s Muuto a vyhrajte zrcadlo Framed“ kterou pořádáme při příležitosti oslav 10 let značky Muuto.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže „Slavte s Muuto a vyhrajte zrcadlo Framed“ (dále jen „soutěž“) je společnost DesignVille s.r.o. se sídlem Markůvky 4, 635 00 Brno, IČ: 02652269 (dále jen „pořadatel“).

2. Podmínky a průběh soutěže

Účastnit se může jakýkoli občan České a Slovenské republiky starší 18 let (dále jen "účastník").

Soutěž proběhne na blogu www.designville.cz/blog v období od 10. 10. 2016 do 16. 10. 2016 na území České republiky.

Pro zařazení do soutěže musí účastník splnit:

  1. Odpovědět na soutěžní otázku, která zní: "Co znamená v překladu z finštiny Muuto?"
  2. Odhadněte co nejpřesněji jaký je počet zaměstnanců firmy Muuto ke dni 10. 10. 2016.

Přihlášení soutěžícího k soutěži probíhá tak, že účastník napíše komentář do úvodního článku o soutěži na blogu www.designville.cz/blog nejpozději do 16. 10. 2016 23:59 hod. Komentář musí obsahovat odpovědi na dvě výše uvedené otázky a také e-mailový kontakt. Účastníci, jejichž komentář nebude obsahovat tyto údaje, anebo bude zaslán až po datu 16. 10. 2016 23:59 hod., nebudou do soutěže zařazeni.

Soutěž vyhraje ten účastník, který správně zodpoví první soutěžní otázku a zároveň se jeho tip bude nejblíže přibližovat skutečnosti. V případě, že dva účastníci odpoví totožně, zvítězí ten účastník, jehož odpoveď byla vložena dříve.

Vyhlášení vítěze proběhne na blogu www.designville.cz/blog a facebooku DesignVille dne 17. 10. 2016. Pořadatel bude vítězného účastníka kontaktovat na emailové adrese uvedené v komentáři. V případě, že účastník neodpoví do 24. 10. 2016 na email Pořadatele, jeho nárok na výhru propadá a Pořadatelem bude osloven v pořadí druhý účastník, který odpověděl správně na soutěžní otázku a jeho tip se jako druhý nejblíže přibližoval správné hodnotě.

3. Ceny

Vítěz soutěže získá zrcadlo Framed large od společnosti Muuto v hodnotě 15 290,- Kč. Zrcadlo se vyrábí ve třech barevných provedeních, preferované provedení sdělí vítěz soutěže pořadateli e-mailem. Výhra bude vítězi doručena kurýrní společností na předem dohodnutou fyzickou adresu v České nebo Slovenské republice, případně je možné si výhru osobně vyzvednout v kanceláři pořadatele na adrese DesignVille s.r.o., Vodova 68, 612 00, Brno.

Zboží bude účastníkovi doručeno až tehdy, kdy jej provozovatel obdrží ze strany poskytovatele ceny, tedy společnosti Muuto, Østergade 36-38, DK-1100 Copenhagen, Denmark.

4. Ochrana osobních údajů

Účastník soutěže dává vložením komentáře souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, pro marketingové účely správce a zadavatele webu a současně souhlasí s bezplatným uveřejněním svého jména na webu www.designville.cz a v sociálních sítích. Účastí v soutěži účastník také souhlasí se zařazením své e-mailové adresy mezi odběratele e-mailových novinek.

5. Závěrečná ustanovení

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími pravidly.

Výhry v soutěži nejsou nárokovatelné, ani soudně vymahatelné. Výhry jsou rovněž nevyměnitelné a není možné namísto výhry požadovat finanční částku. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže komentář, jehož obsah bude v rozporu se zákony České republiky, anebo dobrými mravy. Taková komentář nejen že nebude do soutěže zařazen, ale bude z webu DesignVille odstraněn. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za obsah komentářů, ani jakoukoli odpovědnost za jakékoli porušení autorských či dalších práv účastníky soutěže.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří porušují pravidla soutěže anebo se do soutěže přihlásili vícekrát.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla, anebo výhry v soutěži. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo kdykoli soutěž odložit, prodloužit, přerušit, zkrátit, anebo zcela zrušit a to v době celého trvání soutěže, přičemž účastníci nemají jakýkoli nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

Kampaň není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

Upravené podmínky soutěže budou vždy doplněny do těchto pravidel.

5% sleva pro vás!

Newsletter

Odebírejte náš newsletter a získejte 5% slevu.

Odebírat newsletter

Zavřít