Pravidla instagramové soutěže o lampu Birdy od Northern

Pravidla instagramové soutěže „O lampu Birdy od Northern“.

1. Pořadatel soutěže 

Pořadatelem soutěže „O lampu Birdy od Northern“ (dále jen „soutěž“) je společnost DesignVille s.r.o. se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 02652269 (dále jen „pořadatel“).

2. Podmínky a průběh soutěže 

Účastnit se může jakýkoli občan České a Slovenské republiky starší 18 let (dále jen „účastník“). Soutěž proběhne na sociální síti Instagram v období od 20. 4. 2023 do 25. 4. 2023 do 12:00 hod.

Pro zařazení do soutěže musí účastník sledovat na Instagramu profil @designville.cz a splnit následující podmínky: sdílet příspěvek o soutěži na adrese www.instagram.com/designville.cz ve stories na svém profilu a následně pod daný příspěvek nejpozději do 25. 4. 2023, 12:00 hod. napsat komentář, kde odpoví na otázku „kam byste Birdy v případě výhry umístili“ a kde označí jiný uživatelský profil. Vítězem soutěže se stane náhodně vylosovaný účastník, který sleduje instagramový profil @designville.cz, sdílel soutěžní příspěvek a který daný příspěvek okomentoval odpovědí na otázku „kam byste Birdy v případě výhry umístili“ spolu s označením dalšího profilu. DesignVille vybere vítěze v souladu se Závěřečnými ustanoveními.

Vyhlášení vítěze proběhne na Instagramu DesignVille.cz nejpozději dne 25. 4. 2023. Pořadatel bude vítězného účastníka kontaktovat pomocí soukromé zprávy na Instagramu. V případě, že účastník neodpoví do 28. 4. 2023, jeho nárok na výhru propadá a pořadatelem bude osloven nově vybraný účastník.

3. Ceny 

Vítěz soutěže získá stolní lampu Birdy v provedení all black od společnosti Northern v hodnotě 9975 Kč. Výhra bude vítězi doručena kurýrní společností na předem dohodnutou fyzickou adresu v České nebo Slovenské republice, případně je možné si výhru osobně vyzvednout v showroomu pořadatele na adrese DesignVille s.r.o., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno.

4. Ochrana osobních údajů 

Účastník soutěže dává vložením komentáře souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, pro marketingové účely správce a zadavatele webu a současně souhlasí s bezplatným uveřejněním svého jména na webu www.designville.cz a v sociálních sítích.

5. Závěrečná ustanovení 

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími pravidly. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném než uvedeném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování pořadateli soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže komentář, jehož obsah bude v rozporu se zákony České republiky, anebo dobrými mravy. Takový komentář nejen že nebude do soutěže zařazen, ale bude z instagramové stránky designville.cz odstraněn. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za obsah komentářů, ani jakoukoli odpovědnost za jakékoli porušení autorských či dalších práv účastníky soutěže.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří porušují pravidla soutěže anebo se do soutěže přihlásili vícekrát. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla, anebo výhry v soutěži. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo kdykoli soutěž odložit, prodloužit, přerušit, zkrátit, anebo zcela zrušit a to v době celého trvání soutěže, přičemž účastníci nemají jakýkoli nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a všech spolupracujících osob, a osoby jim blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele či spolupracujících osob nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá.

Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Kampaň není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Instagramem a Instagram za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Instagramu. Upravené podmínky soutěže budou vždy doplněny do těchto pravidel.

5% sleva pro vás!

Newsletter

Odebírejte náš newsletter a získejte 5% slevu.

Odebírat newsletter

Zavřít